expressions

देवघरातला अंधार

Image

देवघरातला अंधार देवाला नकोसा वाटला,

दिवा लावायचा Approach , मलाही पटला …

पुजापाठ , हारतुरे तुलादेखील आवडतात ,

असलं सगळं पाहून मुठी मात्र आवळतात !

असंख्य लोकांची फसवणूक केली  आहेस,

चांगलंच  घडेल  अशी आशा दाखवली आहेस .

हसत हसत, निवांत बसून सारे काही पाहतो आहेस

इतरांचे माहित नाही , पण इथे तू एकटाच आहेस!

तोच चेहरा , तोच प्रसाद आणि तोच नमस्कार,

हसून कितीदातरी नाकारला आहेस पुरस्कार !

बाबा रे! मनापासून हात जोडून सांगतो तुला,

शेवटचं मागणं मागतो, नको तुझं  दर्शन मला !

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s