expressions

देवघरातला अंधार

Image

देवघरातला अंधार देवाला नकोसा वाटला,

दिवा लावायचा Approach , मलाही पटला …

पुजापाठ , हारतुरे तुलादेखील आवडतात ,

असलं सगळं पाहून मुठी मात्र आवळतात !

असंख्य लोकांची फसवणूक केली  आहेस,

चांगलंच  घडेल  अशी आशा दाखवली आहेस .

हसत हसत, निवांत बसून सारे काही पाहतो आहेस

इतरांचे माहित नाही , पण इथे तू एकटाच आहेस!

तोच चेहरा , तोच प्रसाद आणि तोच नमस्कार,

हसून कितीदातरी नाकारला आहेस पुरस्कार !

बाबा रे! मनापासून हात जोडून सांगतो तुला,

शेवटचं मागणं मागतो, नको तुझं  दर्शन मला !

Standard