expressions

Prabhat – At the Dusk…

Prabhat talkies, the best theatre in Pune – is a line which was true, may be before 2000. With multiplexes crowding the city, Prabhat stands at the dusk. I love the theatre, as it shows Marathi movies, at a decent(read very sasta) rate. Check what I had posted in 2o11 – Rs 24.50 + S.Charge… . Now it is 50 Rs. (It was 24.5 in 2011 Nov)

First Class - 50!

First Class – 50!

ALSO, since it is ALSO, since it is puneri —> See the Humour in the picture below!  —> See the Humour in the picture below!

Puneri Paati - Humour at its best! Look at the clever cat!

Puneri Paati – Humour at its best! Look at the clever cat!

 

Have you visited Prabhat theatre? Can we have some suggestions to improve the theatre?

 

 

Standard
expressions

देवघरातला अंधार

Image

देवघरातला अंधार देवाला नकोसा वाटला,

दिवा लावायचा Approach , मलाही पटला …

पुजापाठ , हारतुरे तुलादेखील आवडतात ,

असलं सगळं पाहून मुठी मात्र आवळतात !

असंख्य लोकांची फसवणूक केली  आहेस,

चांगलंच  घडेल  अशी आशा दाखवली आहेस .

हसत हसत, निवांत बसून सारे काही पाहतो आहेस

इतरांचे माहित नाही , पण इथे तू एकटाच आहेस!

तोच चेहरा , तोच प्रसाद आणि तोच नमस्कार,

हसून कितीदातरी नाकारला आहेस पुरस्कार !

बाबा रे! मनापासून हात जोडून सांगतो तुला,

शेवटचं मागणं मागतो, नको तुझं  दर्शन मला !

Standard